Ägare/Byggadsingenjör

Eilert har över 40 år inom byggbranschen och är certifierad kontrollansvarig enligt PBL (SFS 2010:900), komplicerad (K) behörighet

Göran Markström

Byggadsingenjör

Konstruktör

Certifierad kontrollansvarig enligt PBL (SFS 2010:900), normal (N) behörighet

Telefon: 070-961 75 32

eilert@ej-byggkonsult.se

Telefon: 070-398 26 84

goran@ej-byggkonsult.se

Eilert Johansson