EILERT JOHANSSON BYGGKONSULT AB

 

Om oss 

 


Eilert Johansson, ägare / VD

Telefon: 0490-655 612

Mobil: 0709-617 532

eilert@ej-byggkonsult.se


 


 

 

 


Berit Johansson, ägare / administratör

Telefon: 0490-655 611

Mobil: 0709-697 102

berit@ej-byggkonsult.se


 

 


 


Göran Markström, konstruktör / certifierad kontrollansvarig

Telefon: 0490-655 615

goran@ej-byggkonsult.se


 


 


 


 


Dan Jönsson, byggnadsingenjör / konstruktör

Telefon: 0490-655 613

dan@ej-byggkonsult.se


 

 


Micael Åkerman, projektledare / Certifierad kontrollansvarig

Telefon: 0490-655 615

micael@ej-byggkonsult.se

 Nantaya Kamchana, byggnadsingenjör

Telefon: 0490-655 614

nantaya@ej-byggkonsult.se